INFO

LITERATÚRA NA DOSKÁCH

Slovenské filmové divadlo v roku 2015 vytvorilo úspešný projekt Literatúra na doskách, ktorého sa doposiaľ zúčastnilo 74.000 divákov.

Vysokú úroveň tohto multilaterálneho projektu zabezpečujú naše odborné garantky Prof. Mgr. art. Božidara Turzonovová, PhD. a Prof. Mgr. art. Emília Vášáryová.

Ide o doplnkové vzdelávanie zážitkovou formou v oblasti povinnej literatúry – slovenskej i svetovej.

Celý koncept je kreovaný tak, aby priamo nadväzoval na výučbu literatúry v stredných školách, podnietil záujem a chuť si dielo aj prečítať.

Divadelné inscenácie v rámci projektu Literatúra na doskách sú vytvorené presne podľa pôvodnej predlohy autora, bez novodobých úprav, bez vulgarizmov a obscénností.

Aby projekt dokázal študenta osloviť, využíva dve účinné metódy:

1. Výber inscenácie: Divadelná inscenácia je vybraná z diel stredoškolskej povinnej literatúry.

Študenti z obsahu tohto diela budú preverení nielen formou klasickej písomky, ale aj prostredníctvom maturitnej skúšky, teda je v ich záujme, aby dielo sledovali pozorne a s pochopením.

2. Obsadenie inscenácie: Do inscenácií v rámci projektu Literatúra na doskách Slovenské filmové divadlo obsadzuje mladých hercov, ktorí sú študentmi konzervatórií a Vysokej školy múzických umení. Z psychologického hľadiska dochádza k hlbšiemu emočnému prepojeniu medzi mladým divákom a mladým hercom. Študenti stredných škôl vidia na javisku svojich rovesníkov a tak sa dokážu s dielom lepšie stotožniť.

Na druhej strane mladí herci prostredníctvom nášho projektu aplikujú svoje vedomosti zo školy v praxi, čo podčiarkuje multilaterálnosť tohto projektu.

 

Projekt Literatúra na doskách vznikol ako veľmi komplexná odpoveď na neustále sa prehlbujúci nezáujem mládeže o čítanie.

Je známe, že väčšina študentov si povinnú literatúru naštuduje len v skrátenej forme z internetu, čím sa ochudobní o celkový zážitok z diela.

Podľa výskumov má práve čítanie a divadelné umenie veľmi priaznivý vplyv na psychiku a emočné cítenie mládeže v dospievajúcom veku.

Dnes úlohu kníh nahradili sociálne siete, ktorých negatívny dopad je zjavný nielen u mladistvých, ale aj dospelých.

Preto je veľmi dôležité hľadať cesty, ktoré dokážu zvrátiť tento stav. Rozhodne jednou z nich je priviesť mladých opäť k písanému slovu.