INFO

FILMTERATÚRA

Slovenské filmové divadlo primárne pôsobí ako zájazdový divadelný súbor.

Avšak aktuálne okolnosti nás priviedli k vytvoreniu nového projektu Filmteratúra, ktorý bude pre všetkých prístupný online na našej webstránke.

Ambasádorkami projektu sú Prof. Mgr. art. Božidara Turzonovová, PhD. a Prof. Mgr. art. Emília Vášáryová.

Projektom sme chceli rozšíriť našu tvorbu aj pre divákov, ktorí majú radi literárnu kultúru a aktuálne nemôžu vycestovať za umením do divadla. Takto si diváci budú môcť vychutnať umenie z pohodlia domova.

Filmteratúra priamo nadväzuje na projekt Literatúra na doskách, teda je určená najmä študentom stredných škôl.

Filmteratúra je súbor filmových epizód, ktoré v sebe spájajú dva, na prvý pohľad odlišné smery, a to literatúru a dejiny. Príbehy literárnych diel sú vsadené do udalostí, ktoré hýbali dejinami sveta počas autorovho písania daného diela.

Diela spracované v našich epizódach nie sú nijako upravované, vďaka čomu môžu poslúžiť ako učebný materiál. Zároveň sú v jednotlivých epizódach vytvorené vtipné situácie, ktoré našim divákom spríjemnia ich sledovanie a uľahčia zapamätanie si faktov.

Okrem hercov Slovenského filmového divadla sa v epizódach objavia aj známe osobnosti slovenského showbiznisu.

Cieľom projektu Filmteratúra je priniesť divákovi poznatok o tom, že dielo autora je odrazom doby v ktorej žil. Rovnako by náš projekt mal podporiť túžbu si dielo aj prečítať.

Dĺžku jednej epizódy sme koncipovali na 40 minút, čo má predstavovať čas vyučovacej hodiny.

Epizódy plánujeme vysielať online na našej webstránke, s tým že každý mesiac budú odvysielané dve premiéry, čiže 20 premiér ročne.

Projekt Filmteratúra by mal fungovať 5 rokov, čím vytvorí databázu 100 epizód najznámejších literárnych diel vsadených do historických udalostí.

Databáza epizód bude slúžiť predovšetkým školám a študentom ako učebný materiál, samozrejmosťou bude aj jej sprístupnenie širokej verejnosti.

Celkovo vďaka nášmu projektu rozšírime kultúrne povedomie a obohatíme slovenskú kinematografiu o príťažlivo – edukačné spracovanie najznámejšej slovenskej i svetovej literárnej tvorby.